Service Of The Nine

Our Service

OUR SERVICE

 • รถเข็นวีลแชร์

  มีบริการรถเข็นวีลแชร์ เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อขอรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ร้านค้าเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

  ร้าน Trendy Wash 

 • บริการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ EV-Charger by EGAT

  อยู่บริเวณลานจอดรถชั้น G โซนเหนือ

  เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 • ห้องละหมาด

  เตรียมไว้รับรองพร้อมทั้งชายและหญิง อยู่บริเวณชั้น 1 โซนใต้ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.

 • จุดจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

  สามารถรองรับได้ทั้งรถยนต์, รถจักรยาน และช่องจอดคนพิการ เอาไว้คอยอำนวยความสะดวก

 • ห้องปฐมพยาบาล

  อยู่บริเวณสำนักงานชั้น 1

 • ระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาด

  มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำ Family ,ห้องน้ำคนพิการ

  ห้องน้ำ Family มีโถเด็ก,โถผู้ใหญ่ และที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก,ห้องน้ำคนพิการ อยู่โซนเหนือ,โซนใต้ จำนวน 2จุด ไว้คอยอำนวยความสะดวก

 • สัตว์เลี้ยง

  สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเดินในพื้นที่ส่วนกลางได้