Menu

The Nine Love Eat 2019

08 ส.ค. 2562

The Nine Love Eat 2019

ยิ่งกิน ยิ่งได้ เทศกาลสำหรับคนรักการกิน
ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2562


 

อิ่มแล้วรับของรางวัลพร้อมสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

เพียงรับประทานอาหารกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

จุดแลกรับของสมนาคุณ : ชั้น 2 ฝั่ง West Village 

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1282 MBK Call Center

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

1. อิ่มครบทุก 300 บาท* รับคูปองชิงโชค 1 ใบ

พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต รับคูปอง X2* (จำกัดสิทธิ์การแลกรับคูปองชิงโชค 50 ใบ/ ท่าน/ วัน) เพื่อลุ้นทริป อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” ไหว้พระเสริมมงคล กินกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ที่ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 23,540 บาท รวมเป็นมูลค่า 70,620 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

2. ลูกค้า AISและ AIS FIBRE รับส่วนลดสูงสุด 15%

พิเศษ แลกรับตุ๊กตาอุ่นใจ ฟรี! เมื่อทานอาหารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  นำใบเสร็จมาแลกรับตุ๊กตาอุ่นใจ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว (เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ, จำกัด 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ)

3. อิ่มทุกวันครบ 1,500 บาทขึ้นไป* รับฟรี LOVE EAT BAG 1 ใบ (มูลค่า 490บาท)

พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต อิ่มเพียง 1,300 บาท (จำนวนจำกัด)

4. อิ่มทุกวันครบ 3,000 บาทขึ้นไป* รับฟรี LOVE EAT PILLOW 1 ใบ (มูลค่า 690บาท)

พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต อิ่มเพียง 2,800 บาท (จำนวนจำกัด)

5. ลูกค้า AIS รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

*จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ของสมนาคุณ/ วัน, รวมใบเสร็จจากร้านอาหารในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกัน ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน, จำกัด 2 ใบเสร็จ/ ร้าน

 

*เงื่อนไขการแลกรับคูปองชิงโชคและการลุ้นรางวัล

- รับประทานอาหารครบทุก 300 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษ!  สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี  และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต รับคูปองชิงโชค 2 ใบ (จำกัดสิทธิ์การแลกคูปองชิงโชค 50 ใบ/ ท่าน/ วัน)

- ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมาแลกรับคูปองด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน

- เอกสารที่นำมาแลกรับคูปองจะต้องเป็นใบเสร็จจากร้านอาหาร คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้า สถานที่ตั้งของศูนย์การค้า + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

- ใบเสร็จจากร้าน Café Amber, EST.33 By Singha, Einstein Cafe' และ Mc Donald's สามารถมาแลกรับคูปองชิงโชคได้ในวันถัดไปจาก วันที่ระบุในใบเสร็จได้ 1 วัน เท่านั้น

- ผู้ร่วมรายการจะต้องเขียน ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

- สิ้นสุดการแลกรับคูปองชิงโชค และส่งคูปองชิงโชค วันที่ 15 ก.ย.62 เวลา 22.00 น.

- หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิรับรางวัล

- สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อท่านตลอดรายการ

- พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9, พนักงานบริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- จับรางวัลวันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 ก.ย.62 ทางเว็บไซต์ www.thenine.co.th และสำนักงาน ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

- ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ โดยนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ได้รับรางวัล (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ ต้องมีการลงชื่อมอบอำนาจในสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลอื่นดำเนินการรับรางวัลแทน พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน และหากไม่มารับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์และขอมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับ ถัดไปและหากไม่มีผู้มารับในระยะเวลาที่กำหนดจะมอบรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป

- ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

- ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 6 ท่าน ต้องเดินทางไปกลับพร้อมคณะเดินทางตามวันเวลาและโปรแกรม ที่บริษัทกำหนดหรือบริษัททัวร์กำหนดเท่านั้น (เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562)

- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ของมูลค่าของรางวัล) และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

- ทางบริษัทฯ มีสิทธินำ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการแลกรับคูปองของใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อบัตรเติมเงินทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ

- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น 2 ฝั่ง West Village ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.

 

*เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ

- การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอํานาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

- เอกสารที่นำมาแลกรับของสมนาคุณจะต้องเป็นใบเสร็จจากร้านอาหาร คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกํากับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้าเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กําหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้า สถานที่ตั้งของศูนย์การค้า + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชําระเป็นบัตรเครดิต)

- ใบเสร็จจากร้าน Café Amber, EST.33 By Singha, Einstein Cafe' และ Mc Donald's สามารถมาแลกรับของสมนาคุณได้ในวันถัดไปจาก วันที่ระบุในใบเสร็จได้ 1 วัน เท่านั้น

- เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถหากนำใบเสร็จจากร้านของตนเองมาร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกําหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ บริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน ชั้น 2 ฝั่ง West Village ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อบัตรเติมเงินทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

 

**สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตชั้นนําที่ร่วมรายการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้ก

 

SHARE
อัลบั้มภาพ
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED