MBK Center E-Payment

MBK Center E-Payment

  • 29 ก.ย. 2564

ชิม ช้อปได้สบาย ไม่ต้องพกเงินสด ให้คุณหมดความกังวลจากโควิด-19 กับมาตรการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของ TSC 2 Plus

✅ ชำระเงินผ่านระบบ E-Payment

✅ ให้คุณเลี่ยงการสัมผัส ลดการกระจายเชื้อโควิด-19

✅ ใช้ได้กับร้านค้าในศูนย์การค้าภายในเครือ MBK